T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi İlanı

Yayınlanma Tarihi :
Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ :2021/311 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/311 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Meşrutiyet mahallesi, Meşrutiyet mevkii, 949 ada, 14 parselde bulunan ARSA nitelikli,192,50 m2 miktarlıtaşınmazın 30/1600 arsa paylı,büro vasıflı, 5.kat, 34 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Taşınmaz bodrum kat, giriş kat, asma kat ve 6 normal kattanoluşanbinanın5.normalkatında34dışkapınumarasında bulunmaktadır. İşyeriolarakkullanılmaktadır. Tek odadan oluşan yer,23,50 m2 alana sahiptir. Adresi: 19 Mayıs Mah. Hrant Dink Sokak No:90, 5. Kat, D: 34Şişli / İSTANBUL
İmar Durumu 24.06.2006 tasdiktarihli,1/1000 ölçekliŞişliMerkez ve ÇevresiUygulama İmarPlanında ve 13.09.2013 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret + Konut Alanlarında Kat YüksekliğiHakkındaTadilPlanındaH:6kat(Hmaks:21,30metre)irtifada,bitişik nizam, Ticaret + Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 730.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 – 13:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 – 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2023 – 13:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2023 – 13:30

24/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01819970
Basın No: